Yıl
Satır Kod
Tamamlanan Proje
Kişi Çalışan

Portfolyolar

Özlü Sözler

Kullanılan Teknolojiler